kwaliteit

De kleine donk is aangesloten bij de Federatie Landbouw & Zorg.
Wij werken met het kwaliteitssysteem Kwaliteit Laat je Zien. Dit is hét keurmerk voor zorgboerderijen. Sinds 2012 zijn wij gecertificeerd.

Certificaat Kwaliteitswaarborg zorgboerderijen Zorgboerderij de kleine donk

Zorgboeren die met het keurmerk werken zetten de deelnemers, hun welzijn en hun ontwikkelmogelijkheden voorop. Dit doen we door het opstellen van een goede begeleidingscyclus en de deelnemers volop ruimte te geven om op verschillende momenten en manieren hun mening en belangen te delen. Ook is er veel aandacht voor veiligheid en continuïteit. Het keurmerk biedt deelnemers de zekerheid dat er verantwoorde zorg wordt geboden op de zorgboerderij. En financiers kunnen er van op aan dat zorgboeren voldoen aan het wettelijk kader.

Bij klachten en geschillen werken wij volgens een Klachtenprocedure.
Wij zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie en de Geschillencommissie Landbouwzorg.
De kleine donk heeft een onafhankelijk klachtenfunctionaris en een vertrouwenspersoon via Zorgbelang Brabant in Tilburg.

Om de privacy voor onze deelnemers te waarborgen beschikken wij over een Privacyreglement en een Cookiebeleid.