samenwerking

Bij de kleine donk werken we samen met de deelnemers, de ouders, woonbegeleiders en eventuele andere betrokkenen om de begeleiding zo goed mogelijk te kunnen bieden en af te stemmen. We houden de lijnen zo kort mogelijk.

Samen met ruim 100 andere zorgboerderijen zijn wij aangesloten bij Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SSZ). SZZ regelt voor ons de contracten en administratie met zorgkantoren en gemeenten. Ook ondersteunen en faciliteren ze ons met verschillende diensten, o.a. op het gebied van kwaliteit, klachtenregeling en zorgadministratie.